شرکت رامان متخصص مقاوم سازی و بهسازی سازه های بتنی

صنعت سازه های دریایی

مقاوم سازی در صنعت سازه های دریایی

سازه های دریایی (ساحلی و فراساحلی) به علت مجاورت با آب همه روزه در معرض شرایط محیطی مخرب قرار دارند. در نتیجه، به علت طبیعت خورنده محیط های آبی می توان انتظار داشت سازه های دریایی به سرعت دچار تخریب و آسیب دیدگی های شدید شده و مقاومت خود را از دست دهند.

به همین علت طراحی راهکارهای تقویت و مقاوم سازی متناسب با نیاز سازه های دریایی در دستور کار تیم تحقیق و توسعه رامان قرار گرفته است.

بر این مبنا، شرکت روش های مقاوم سازی و بهسازی سازه ای سازه های دریای فرسوده، آسیب دیده و یا خورده شده با نیاز هر پروژه ارائه کرده است. راهکار های تقویت و مقاوم سازی ما با بهره گیری از مواد با دوام و با وزن پایین، متنوع و مستحکم، دارای طول عمر سرویس دهی بالایی و بدون افزایش چشمگیر وزن سازه به راحتی بر روی المان های سازه ای از جنس بتن، فولاد و چوب نصب می گردد.

راهکارهای مقاوم سازی در صنعت سازه های دریایی ما را می توان جهت تعمیر و رفع طیف وسیعی از آسیب های وارد به سازه ها مورد استفاده قرار داد:

بهسازی سازه ای: راهکارهای تقویت و مقاوم سازی ما را می توان برای بازگرداندن مقاومت طرح اولیه یک سازه آسیب دیده مورد استفاده قرار داد.

محافظت و کنترل خوردگی: روش های مقاوم سازی در صنعت سازه های دریایی پیشنهادی ما را می توان برای بازگرداندن ظرفیت باربری اعضای خورده شده مورد استفاده قرار داد.

تعمیر بتن: جهت تعمیر تیرها، ستون‌ها و عرشه های بتنی و شمع ها آسیب‌دیده می‌توان از روش های تقویت ما بهره برد.

تعمیر نشتی: شرکت روش های کارآمدی را جهت رفع نشتی لوله ها قرار گرفته بر بستر دریا ارائه می دهد.

محافظت نیرویی: شرکت رامان راهکارهای ویژه برای تقویت سازه های صنایع در برابر نیرو های خاص همچون بار انفجار، آتش سوزی و… عرضه می‌کند.

مقاوم سازی در صنعت سازه های دریایی
مقاوم سازی در صنعت سازه های دریایی
5/5